Geosilt geotextiele elementen

Geotextiele elementen, ook wel bekend als geotextiele tubes, worden veelvuldig toegepast bij kustverdedigingsprojecten, de bouw van strekdammen en in diverse oeverconstructies.

Ook worden dergelijke worsten gebruikt voor de snelle ontwatering van bijvoorbeeld baggerslib en industrieel slib.

Geopex heeft alle kennis, materiaal en stiknaadtechnieken in huis om voor al deze toepassingen het juiste geo-element samen te stellen.

Daarnaast kunnen wij met onze partners u ook van advies en ondersteuning voorzien voor een succesvolle uitvoering van uw project.

Toepassingsgebieden

Constructieve elementen

De toepassingen en mogelijkheden van de geotextiele elementen zijn legio en nog volop in ontwikkeling. Oorspronkelijk zijn ze ontwikkeld om, gevuld met zand, dienst te doen als erosiebescherming in kustwerken of als kern van een strekdam of dijk. 

Nu worden dergelijke elementen vaak toegepast als vooroeververdediging in meren, kanalen en vaarten. De tubes worden gevuld met baggerslib uit het werk en afgedekt, zodat ze na verloop van tijd door begroeiing volledig opgenomen zijn in de omgeving.

De gevulde worsten, ook wel baggertubes of baggerworsten zijn vanwege de robuustheid en duurzaamheid, uitstekend te gebruiken als bouwelement, bijvoorbeeld als oeververdediging, ten behoeve van landaanwinning, de constructie van dammen en dijken, het creëren van eilanden in natuurgebieden, etc. Doordat ze meestal gevuld kunnen worden met materialen als zand, bagger of klei, dat direct uit het werk gewonnen kan worden, zorgt dat ook voor zeer lage CO2 uitstoot.

Ontwatering

Een zeer succesvolle toepassing is het ontwateren van baggerslib. Bij de traditionele wijze van baggeren wordt het slib in een depot opgeslagen, vaak een weiland met kades. Daar moet het slib een lange tijd, meestal langer dan een jaar, rijpen alvorens het afgevoerd kan worden. Door het gebruik van geotextiele ontwateringsworsten wordt deze tijd teruggebracht tot slechts enkele dagen tot weken! Daarnaast neemt deze methode ook veel minder ruimte in beslag, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in stedelijke of industrieële gebieden.

Geopex adviseert u graag over de juiste oplossing

Geopex heeft alle kennis, materiaal en stiknaadtechnieken in huis om voor al deze toepassingen het juiste geo-element samen te stellen.

Daarnaast kunnen wij met onze partners u ook van advies en ondersteuning voorzien voor een succesvolle uitvoering van uw project.

Bekijk hier ons complete assortiment:

Weefsels

Nonwovens

Geogrids

Geocomposieten

Slibschermen

Geo elementen

Biobased

Specials

Maak kennis met dé specilist op het gebied van geotextiel